Jakie czynniki wpływają na zysk z lokat?

Czy dwie lokaty o takim samym oprocentowaniu w rezultacie przyniosą taki sam zysk? Niekoniecznie. Dlatego, gdy wybieramy lokatę, musimy wiedzieć, co wpływa na wysokość zysku. A to jest uzależnione od kilku zasadniczych czynników. Podstawowym czynnikiem jest oprocentowanie lokat. Ważna jest również długość lokaty, rodzaj oprocentowania, jak również i sposób, w jaki są naliczane odsetki. Wpływ na zysk z lokaty ma także inflacja. Jak więc wybrać lokatę, by zysk z niej był najwyższy?foto

Prosta zasada

Im lokata trwa dłużej, tym wyższe odsetki proponuje bank. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (miesięcznych, kwartalnych itp.), jest niższe niż to, które dotyczy lokat zakładanych na rok, dwa lata lub nawet trzy lata. Bywa jednak tak, że banki, aby przyciągnąć klientów proponują wysokie oprocentowanie dla depozytów zakładanych na krótki czas. Pamiętajmy jednak, że bank może zmienić oprocentowanie.

Wybór oprocentowania lokat

Ważnym czynnikiem generującym zysk z lokaty jest trafny wybór rodzaju oprocentowania. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. Lokata, która ma stałe oprocentowanie, generuje taki sam zysk przez cały okres obowiązywania umowy. Gdy depozyt bankowy jest oprocentowany zmiennie, bank może dowolnie dokonać zmiany stawki procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od sytuacji na rynku i gospodarki kraju. Oprocentowanie takiej lokaty może więc wzrosnąć lub się zmniejszyć. Wybór lokaty długoterminowej jest związany z rodzajem oprocentowania. Lokata ta jest bowiem tak skonstruowana, że gdybyśmy się zdecydowali ją zerwać przed terminem jej zapadalności, tracimy najczęściej odsetki, czyli wypracowany mozolnie zysk.

Od czego zależy wysokość oprocentowania?

Przede wszystkim od decyzji, jakie podejmuje Rada Polityki Pieniężnej. Jest to organ Narodowego Banku Polskiego. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych i między innymi wysokość stopy referencyjnej, od której zależy oprocentowanie lokat w bankach. Stopa referencyjna określa warunki, na jakich NBP pożycza bankom pieniądze i ile płaci za ich depozyty. Wzrost oprocentowania lokat zależy, więc od wysokości stopy referencyjnej – im oprocentowanie stopy referencyjnej jest wyższe, rośnie też oprocentowanie depozytów. Lokaty bankowe stają się więc bardziej atrakcyjne. Gdy natomiast wartość stopy referencyjnej spada, zmniejsza się stawka procentowa lokat w banku. Pamiętajmy jednak, że banki niechętnie zmieniają oprocentowanie lokat, zwłaszcza na to wyższe, gdyż zarabiają na różnicy między tym, jaką stawkę płaci NBP, a jaką bank ma wypłacić klientowi. Dlatego przed założeniem lokaty należy bacznie obserwować rynek.

Od czego zależy wysokość stóp procentowych RPP?

oprocentowanie kredytówOczy Rady Polityki Pieniężnej są skierowane na gospodarkę, a przede wszystkim na jej aktualny stan. Jeśli następuje znaczny wzrost gospodarczy i rośnie inflacja, Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe. Jeśli natomiast gospodarka spowalnia, Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Bacznie obserwując rynek, możemy przewidzieć, czy opłaca się nam założyć lokatę długoterminową, czy też krótkoterminową – na stałe czy zmienne oprocentowanie. Warto też pamiętać, że oprocentowanie lokat zawsze jest podawane w skali roku. Dlatego zakładając lokatę na 1 miesiąc, otrzymamy tylko jedną dwunastą zysku.

Zobacz wiadomości o podobnej tematyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>