Narodowy Bank Polski – organy, zadania, historia

Narodowy Bank Polski został utworzony w 1945 roku, zastępując ówczesny Bank Polski S.A. Początkowo miał być on jedynie bankiem emisyjnym jednak z biegiem lat zaczął on pełnić również wiele innych funkcji i obecnie pełni on bardzo ważną rolę w polskim systemie bankowym.RPP

NBP jako bank centralny pełni szereg funkcji, wśród których można wyróżnić trzy najważniejsze:

 • funkcję emisyjną – ma on wyłączne prawo tworzenia pieniądza gotówkowego,
 • funkcję banku banków – przy pomocy instrumentów oddziałuje i refinansuje banki komercyjne,
 • funkcję baku państwa – prowadzi rachunki budżetu państwa, a także rachunki innych instytucji centralnych.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP. Każdy organ pełni odrębną funkcje i posiada inne kompetencje. Prezes NBP powoływany jest przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na sześcioletnią kadencje. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przewodzenie RPP, Zarządowi i Komisji Nadzoru Bankowego,
 • reprezentowanie interesów Polski w międzynarodowych interesach,
 • jest reprezentantem Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych.

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi Prezes NBP, oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez Sejm, Senat i Prezydenta RP na okres 6 lat. Rada w zakresie kształtowania polityki pieniężnej jest autonomiczna co oznacza, że nie podlega parlamentowi i prezydentowi. Do jej głównych kompetencji można zaliczyć:

 • określanie wysokości stóp procentowych NBP,
 • ustalanie zasad operacji otwartego rynku
 • ustalanie wysokości rezerw obowiązkowych banków
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych NBP, a także zatwierdzanie jego planu finansowego,
 • nadzór nad Zarządem NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej.ab

Trzecim organem NBP jest Zarząd. W jego skład wchodzi Prezes NBP, oraz od 6 do 8 członków. Kieruje on przede wszystkim bieżącą działalnością banku, a także:

 • nadzoruje operacje otwartego rynku,
 • realizuje zadania z zakresu polityki kursowej,
 • ocenia funkcjonowanie systemu bankowego,
 • określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej NBP oraz jej wykonywanie.

Zobacz wiadomości o podobnej tematyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>